Doświadczenie

 

SODIMATE jest specjalistą w dozowaniu produktów sypkich, liderem na rynku zachodnioeuropejskim z ponad 30 letnim doświadczeniem w branży.

Urządzenia SODIMATE (ponad 5000 referencji na Świecie) znajdują zastosowanie na oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, elektrowniach oraz w różnego rodzaju zakładach przemysłowych.

Podstawowym obszarem zastosowania urządzeń SODIMATE są instalacje dozowania wapna, sorbentów, węgla pylistego, węglanu wapnia różnorodnych reagentów drobno proszkowych w układach produkcyjnych.

 

Do sztandarowych produktów SODIMATE należą:

- układy wygarniania produktu z silosów i dozowania

- układy wygarniania produktu i dozowania wraz z zasypami opróżniania worków

- stanowiska wyładunku big-bag i dozowania

- zbiorniki przygotowania zawiesiny mleka wapiennego i innych reagentów mineralnych

- hydroinżektorowe układy namaczania i transferu węgla pylistego

Podstawową zaletą naszych rozwiązań jest nie tylko stosowanie w nowych instalacjach, ale także duża możliwość adaptacji / modyfikacji w układach istniejących.

 

Uzdatnianie wody

Sorpcja rozpuszczonych zanieczyszczeń (np. pestycydy, detergenty),

Korekta pH

 

Oczyszczanie ścieków

Wapnowanie osadów

Odwadnianie osadów

Strącanie fosforanów

 

Oczyszczanie powietrza i spalin

Oczyszczanie gazów spalinowych m.in. metali ciężkich, dioksyn, furanów.

Elektrownie

Spalarnie odpadów

Spalarnie biomasy

 

Inne zastosowania przemysłowe

  • logo equimo

  wyłączny przedstawiciel w Polsce 

  EQUIMO

   

  ADRES: ul. Zapłocie 2, 62-001 CHLUDOWO

  TELEFON : 501 218 090

  DZIAŁ TECHNICZNY: 509 918 062

   

  E-MAIL:

  equimo@equimo.pl