Oczyszczanie spalin

Spalanie paliw, odpadów i wiele innych procesów przemysłowych powoduje powstawanie gazów spalinowych. Często zawierają one zanieczyszczenia, na przykład tlenki siarki (SOx), kwas chlorowodorowy (HCl), kwas fluorowodorowy (HF), a także metale ciężkie, dioksyny i furany. Najpopularniejszymi produktami używanymi w procesach oczyszania gazów spalinowych są: mączka kamienia wapiennego, wapno palone i wapno hydratyzowane. Dostępne są także specjalistyczne mieszaniny, których zadaniem jest usuwanie konkretnych zanieczyszeń (dioksyn, furanów,metali ciężkich).

W procesach oczyszczania spalin stosuje się także sorbenty sodowe w postaci wodorowęglanu  sodu (bikarbonat sodu NaHCO3),
w wyniku rozkładu pod wpływ

Nasze urządzenia dozujące powyższych reagentów znajdują zastosowanie m.in. w różnego typu spalarniach jak spalarnie śmieci komunalnych, odpadów przemysłowych, osadów pościekowych czy odpadów niebezpiecznych. 

THIS PAGE HAS NO IMAGES OF TYPE - 4

 

THIS PAGE HAS NO IMAGES OF TYPE - 4

 

Aby dokonać iniekcji sorbentu do układu oczyszczania spalin konieczne jest wyposażenie instalacji w takie urządzenia jak :

 • Silos magazynowy z systemem przegarniania / ekstrakcji produktu i podawania do linii dozującej.
 • Linia dozująca jedno lub wielo-dozownikowa. Sodimate oferuje możliwość zastosowania do 4 linii dozujących z jednego silosu, które mogą zasilać 4 niezależne układy odbiorcze (transport pneumatyczny, zbiornik przygotowania mleka wapiennego lub młyny (w przypadku wodorowęglanu sodu).
 • System transportu pneumatycznego prowadzący sorbent do przewodu spalinowego
  lub
 • Zbiornik przygotowania mleka wapiennego w przypadku w przypadku metod mokrych lub półsuchych


 • logo equimo

  wyłączny przedstawiciel w Polsce 

  EQUIMO

   

  ADRES: ul. Zapłocie 2, 62-001 CHLUDOWO

  TELEFON : 501 218 090

  DZIAŁ TECHNICZNY: 509 918 062

   

  E-MAIL:

  equimo@equimo.pl