Oczyszczanie ścieków

WAPNOWANIE OSADÓW

Dzięki dodaniu wapna do osadów możemy uzyskać jego stabilizację czy higienizację. Dawka wapna (przeważnie CaO) wyrażona w kg na każdy kg suchej masy osadu musi być dobierana zależnie od rodzaju osadu oraz końcowego przeznaczenia osadu, przede wszystkim wymaganego stopnia higienizacji i stabilizacji.

Higienizacja zależy od iloczynu temperatury, odczynu i czasu; ale najważniejszym wydaję się być temperatura.

Każda oczyszczalnia na podstawie badań laboratoryjnych  oraz końcowego przeznaczenia osadu winna ustalić indywidualne podejście do kwestii wapnowania.

Dzięki dodaniu właściwej ilości wapna możemy uzyskać następujące korzyści:

 • ograniczenie emisji odorów,
 • zwiększenie suchej masy osadów,
 • znaczne zmniejszenie ilości a nawet eliminacja szkodliwych organizmów patogennych,
 • zmniejszenie ilości związków organicznych,
 • wiązanie niektórych metali ciężkich,
 • poprawa struktury osadu ułatwiająca jego transport,
 • możliwość wykorzystania jako nawóz

 

 

 Standardowa instalacja wapnowania osadów składa się z poniższych elementów :Układ magazynowy wapna (silos, zasyp opróżniania worków)

 

USUWANIE FOSFORU Z WYKORZYSTANIEM  WAPNA W POSTACI Ca(OH)2 lub CaO

NEUTRALIZACJA ŚCIEKÓW KWAŚNYCH MLEKIEM WAPIENNYM

 Celem przygotowania mleka wapiennego instalacja winna być wyposażona w następujące urządzenia :

 

THIS PAGE HAS NO IMAGES OF TYPE - 4 • logo equimo

  wyłączny przedstawiciel w Polsce 

  EQUIMO

   

  ADRES: ul. Zapłocie 2, 62-001 CHLUDOWO

  TELEFON : 501 218 090

  DZIAŁ TECHNICZNY: 509 918 062

   

  E-MAIL:

  equimo@equimo.pl